Skip to content

SYSTEMY P-POŻ.

Zadaniem systemu przeciwpożarowego jest wykrycie zagrożenia pożarowego w jego jak najwcześniejszej fazie i niezwłocznie powiadomienie o tym fakcie odpowiednich służb. Aby móc jak najszybciej wykryć zaistniałe zagrożenie pożarowe głównie stosowane są czujniki wykrywające dym. W pierwszej fazie pożaru, gdy materiał palny jeszcze się tli, pojawia się dym oraz inne toksyczne gazy pożarowe, mogące prowadzić do utraty zdrowia lub życia ludzi. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, iż większość śmiertelnych ofiar pożarów mieszkań, domów nie ginie od samych płomieni czy wysokiej temperatury, ale właśnie na skutek zatrucia dymem. Im wcześniej dym zostanie wykryty, tym większa będzie szansa zachowania przy życiu mieszkańców oraz ocalenia ich dobytku.